Klasserom på nett

 

Klasserom på nett er ikke forelesninger i tradisjonell form, men online forelesninger hvor du møter foreleseren og de andre deltakerne via pc-skjermen. Da kan du følge forelesningene fra hvor du vil, enten du sitter i sofaen, på jobben eller et annet sted.

Klasserom på nett skiller seg fra andre nettstudier fordi de er interaktive. Du som deltaker er en aktiv del av klassen hvor alle kan se hverandre og foreleseren. Dere kan kommunisere med hverandre, og alt foreleser skriver på tavla eller viser via for eksempel PowerPoint vil komme opp på din skjerm. Foreleserne vil bruke mange av de samme pedagogiske undervisningsmetodene i det virtuelle klasserommet som i vanlig klasseromsundervisning.

Forelesningene overføres direkte fra våre lokaler. Her er det anledning til dialog mellom deltakerne og foreleser. Undervisningen går i «live», dvs. at deltakere og foreleser har direkte kontakt via lyd og bilde.

Det vil bli gjort opptak av forelesningene slik at man kan se på det igjen senere.

Hvordan foregår gruppearbeid?

Gruppearbeid skjer i egne grupper. Foreleser kommer inn i hver gruppe og gir veiledning underveis.

All informasjon rundt studiet er samlet i en egen læringsportal – moodle. Her finner du ditt klasserom, dine oppgaver, ditt grupperom, utdelt materiell og opptak av tidligere forelesninger.

Hva har du behov for av utstyr?

Det er ikke spesielle utstyrskrav til pc eller ny programvare. Det eneste du har behov for er:

  • PC
  • Webkamera (kan også benytte innebygd webkamera)
  • USB-headsett
  • Fast oppkobling til nettverk
  • PC-en som du bruker, bør ikke være eldre enn 3-4 år!!!

 

Før studiestart vil vi gjøre en test med hver enkelt deltaker for å sikre at utstyret fungerer.