Praktisk lift kurs - personløfter

 

Dette kurset passer for deg som skal bruke lift (personløfter) enten privat eller i jobbsammenheng.

Dette lærer du

Kurset består av to deler: en teoridel og en praksisdel. På teoridelen går vi gjennom følgende temaer:

  • Oppbygging
  • Betjening
  • Brukeregenskaper
  • Bruksområder
  • Vedlikehold og kontroll
  • Sikker bruk og betjening
  • Klasseinndeling A-B-C
  • Uhell og ulykker
  • Lover og forskrifter

 

Gjennomføring

Teoridelen foregår som nettbasert undervisning med teori og oppgaveløsning. Du får tilgang til den delen rett etter påmeldingen.

Praksisdelen foregår via en opplæringsbedrift. Den kan også gjennomføres på egen arbeidsplass med en veileder som minimum har dette eller tilsvarende kurs fra tidligere og erfaring i bruk av lift. Praksisdelen dokumenteres skriftlig fra arbeidsgiver om at kandidaten har fått tilstrekkelig praksisopplæring i bedrift. For klasse A + B er  det nok å dokumentere 25 timer. For klasse A + b + C er praksiskravet 50 timer.

Ønsker du å gjennomføre praksisdelen på egen arbeidsplass skal dette avtales med kursinstruktøren.  

Eksamen

Du mottar kursbevis fra oss ved minimum 75% gjennomført kurs og forevist dokumentasjon til instruktør.

Påmelding

Send forespørsel om pristilbud og gjennomføring til nordland@fu.no