Stillaskurs

 

Teoridelen foregår ved klasserom på nett.

Praksisdelen tas en dag senere etter avtale med lærer.

Pris for teoridelen: kr. 3.800,- pr. person

Pris for praksisdelen: kr. 2.500,- + leie av stillas.

 

Påmelding

Send forespørsel til nordland@fu.no

 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som har erfaring fra byggebransjen og som ønsker å bli sertifisert stillasmontør.

Det er obligatorisk for deg som skal bygge eller endre på stillaser som er høyere enn 2 meter.

Kursene passer imidlertid godt for alle som arbeider med stillas, da de tekniske kravene gjelder for alle høyder.

Gjennomføring

Kurset er en kombinasjon av teori i klasserom og praksis på egnet sted med riktig utstyr.

Du velger selv hvilke av modulene du vil melde deg på, se kursene under for å finne den rette modulen.

 

Vi har tre forskjellige moduler innen stillaskurs.

Modul 1: Bygge stillas 2-5 meter

7,5 timer teori + 7,5 timer praksis

Denne modulen oppfyller kravene som stilles i §17.2 i Forskrift om utøvelse av arbeid. Du vil her få en gjennomgang av montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv fra 2 til 5 meter. Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter dette arbeidet medfører slik at man minsker faren for uhell og ulykker. Viktige tema på kurset vil være:

 • forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
 • sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
 • tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
 • vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker
 • sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset
 • tillatte belastninger
 • kontroll av stillas
 • all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre.

 

Modul 2: Bygge stillas fra 5-9 meter

15 timer teori + 15 timer praksis

Dette kurset oppfyller kravene i §17.3 i forskrift for utførelse av arbeid.Kurset tar for seg montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv fra 5 til 9 meter. Temaene på kurset vil være de samme som i Modul 1, men noe mer omfattende:

 • forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
 • sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
 • tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
 • vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker
 • sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset
 • tillatte belastninger
 • kontroll av stillas
 • all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre.

 

Modul 3: Bygge stillas over 9 meter

36 timer teori + 72 timer praksis

Kurset oppfyller kravene i §17.4 til montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over 9 meter.Opplæringen vil omfatte de samme temaene som i Modul 1. I tillegg til disse vil kurset ta for seg:

 • helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig montering av kompliserte stillaskonstruksjoner, hvor det inngår elementer som krever en særskilt styrke- og stabilitetsberegning
 • forståelse av spesifikasjonene for en planlagt stillasoppstilling, herunder styrke- og stabilitetsberegninger
 • øvelse i forsvarlig montering, demontering og endring av kompliserte stillaskonstruksjoner, både med hensyn til egen helse og sikkerhet under arbeidet og de etterfølgende brukernes helse og sikkerhet.

På alle moduler utstedes det dokumentasjon på at deltakeren har gjennomført opplæring i henhold til de respektive kravene under §17 i Forskrift om utførelse av arbeid.