Asbestsanering - innvendig og utvendig

 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som arbeider innenfor bygg- og anleggsbransjen, kommunale og offentlige etater, industri og andre som arbeider med sanering av asbest (riving og oppbygging). Det er arbeidsgivers ansvar at alle som deltar i arbeid med asbest har dokumentert kompetanse.

Undervisningsform: Klasserom på nett.

Timer: 11

Påmelding

Send forespørsel om pristilbud og gjennomføring til nordland@fu.no

 

Dette lærer du.

Kurset tar for seg følgende hovedtema

Teoretisk del (to dager) - Utvendig sanering

  • asbest- og asbestproblematikk, lover og forskrifter
  • medisinske aspekter
  • asbestlokalisering, målemetoder og analyse
  • personlig verneutstyr, maskiner og utstyr
  • planlegging av saneringsjobber

Praktisk del (en dag) - Innvendig sanering

  • oppbygging av saneringsområdet
  • utførelse av sanering/posesanering.

 

Gjennomføring

Undervisningen er basert på teori og faglig gjennomgang og diskusjon i gruppe. Siste kursdag går vi gjennom praktisk oppbygging av saneringsområde og utførelse av sanering/posesanering.