Håndbrannslokkerkurs - kategori grønn

Kurset er for deg som er HMS ansvarlig, byggdrifter, byggeier, brannforebyggende ansvarlig, daglig leder.

Etter kurset skal du kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere, kategori GRØNN i henhold til Norsk standard 3910.

Kurset går over 40 timer.

 

Påmelding

Send forespørsel om pristilbud og gjennomføring til nordland@fu.no

 

Temaer som tas opp på kurset:

  • Prøving og sertifisering av håndslokkere
  • Brannteori og brannstatistikk
  • Slokkemidler
  • Sentrale etater og instanser i brannvernarbeidet –regelverk
  • Regelverk som setter krav til håndslokkere
  • Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning i henhold til brannvernloven med tilhørende forskrift
  • Norsk standard 3910 - Vedlikehold av håndslokkere
  • Oppbygging og virkemåte forhåndslokkere
  • Kontrollrutiner for håndslokkere –praktisk undervisning
  • Servicerutiner for håndslokkere– praktisk undervisning

 

Gjennomføring

Undervisningen veksler mellom teori og praktiske øvelser.