Brannvernleder

 

Dette kurset er for deg som er brann- og HMS-ansvarlig, bygningseier og leder av virksomhet.

Brannvernlederkurset gir deg en innføring i tekniske og organisatoriske krav til brannvernet i virksomheter og brannobjekter. Du får oversikt i hva eier og bruker må gjøre for å tilfredsstille kravene, og hvordan dette skal dokumenteres. Kurset tar utgangspunkt i kravene som stilles i “Forskrift om brannforebygging”. Varighet to dager.

 

Dette lærer du

Disse temaene inngår:

  • Branntekniske lover og forskrifter
  • Ansvar, eier og leier, hvem gjør hva?
  • Øvelsesplanlegging og opplæring
  • Brannforløp røykutvikling og brannårsaker
  • Bygningsmessig brannsikring
  • Rømningsveier
  • Offentlig tilsyn.

 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som videokonferanse med forelesninger og diskusjoner.

Kursleder bruker praktiske eksempler som setter fokus på tekniske og organisatoriske sider ved brannforebyggende arbeid. 

 

Varighet: 2 dager, kl 08.00-16.00

Pris: Kr 4 800,-

Påmelding

Send forespørsel til nordland@fu.no


 

Eksamen

Det er ingen krav til eksamen på dette kurset.

Men det er laget en frivillig eksamen som du kan melde deg på. Denne eksamen kan deles opp i skriftlig eller praktisk eller begge deler. Den skriftlige eksamen foregår i en av FU-Nordland sine avdelinger, den praktiske eksamen er ved øvingssenteret på Røkland (kan også ta begge eksamener der).