Instruert personell

Kurset er for deg som jobber med drifts- og vedlikeholdsarbeid og som ikke har elektrobakgrunn. Du lærer hvordan betjene sikringsskap hvor det kun er adgang for Instruert og sakkyndig personell.

Kurset dekker den teoretiske delen. I tillegg må du få instruksjon og øvelse i de konkrete anleggene og det elektriske utstyret på arbeidsplassen din.

Kurset tilfredsstiller myndighetenes minstekrav for deg som skal betjene sikringer og motorvern.

 

Dette lærer du

Disse temaene inngår:

  • Elsikkerhet, eiers ansvar

  • Ulykker og skader på grunn av elektrisitet

  • Elektroforskrifter som berører instruert personell

  • Strømforsyninger i bedrifter

  • Sikringer, motorvern og brytere, krav til merking

  • Strømgjennomgang, kortslutning, personlig beskyttelse

  • Bruk av verneutstyr Instruks for instruert personell

  • Sikkerhetskort for adgang i høyspenningsanlegg

 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning/klasserom på nett med forelesing og diskusjoner. Kurset tilbys også på engelsk og polsk, etter forespørsel og kan også kjøres som bedriftsinternt kurs der læreren kommer til din bedrift. Send gjerne en forespørsel.

Påmelding

Send forespørsel om pristilbud og gjennomføring til nordland@fu.no