Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for alle som utfører arbeid på elektriske anlegg.

 

Opplæringen skal gjentas en gang årlig.

Gjennom kurset skal den som jobber på elektriske anlegg bli i stand til å jobbe mot:

 

  •  Redusere antallet og personskader
  •  Redusere materielle skader

 

Kurset vil også sette den som jobber på elektriske anlegg i stand til å utføre førstehjelp ved strømskader. Førstehjelp kurs er ikke inkludert. Dette må du ta selv lokalt.

 

Påmelding

Send forespørsel om pristilbud og gjennomføring til nordland@fu.no