HMS for ledere

 

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at du som leder skal ha gjennomført HMS-opplæring. På dette kurset vektlegges forhold som virker inn på motivasjonen i HMS-arbeidet.

Når du er ferdig med dette kurset skal du ha innsikt i faktorer som hemmer og fremmer systematisk HMS-arbeid. Du skal også ha idéer til konkrete tiltak som kan fremme systematisk HMS-arbeid i din virksomhet.

Hvem er kurset for

Dette kurset er for deg som er leder, mellomleder, personalsjef, konsulent, verneleder, verneombud, HMS-ansvarlig, HMS-koordinator eller leder av arbeidsmiljøutvalg.

Dette lærer du

  • krav til systematisk HMS-arbeid i et ledelsesperspektiv
  • God HMS-ledelse legger grunnlaget for det forebyggende og helsefremmende arbeidet i bedriften
  • God HMS-styring gir reduksjon av ulykker og nesten-ulykker, lavere sykefravær, mindre turnover og effektive og motiverte medarbeidere
  • Målstyring som redskap i HMS-arbeidet
  • roller og ansvar, avklare roller og ansvarsforhold
  • egen organisering av HMS-arbeid
  • motivasjon, å gjøre HMS til en naturlig del av driften og til et arbeidsområde som alle er engasjert i og bidrar til ut i fra sin egen rolle i virksomheten

Nettbasert kurs 4 timer.

Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Påmelding

Send forespørsel om pristilbud og gjennomføring til nordland@fu.no