Grunnopplæring i arbeidsmiljøloven (HMS)

HMS for verneombud gir deg grunnleggende kunnskaper om helse-, miljø-, og sikkerhet. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav om opplæring i arbeidsmiljø.

Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, men er også aktuelt for alle som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø og HMS arbeid.

Dette lærer du

Etter kurset vil du ha fått grunnleggende kunnskaper om helse-, miljø-, og sikkerhet i bedriften, slik at du kan utføre vervet som verneombud på en forsvarlig måte, og aktivt kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Kurset bygger på arbeidsmiljølovens § 3-5 og veiledning fra arbeidstilsynet og behandler bl.a. disse hovedtemaene:

  • Arbeidsmiljøloven med forskrifter  - introduksjon            
  • Medvirkning, innflytelse og samspill, varsling
  • Oversikt over sentrale arbeidsmiljøfaktorer
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og internkontroll
  • Kartleggingsmetoder og risikovurdering
  • Øvelse i å vurdere arbeidsmiljøforbedringer
  • Du lager HMS-strategi og handlingsplan for din virksomhet

Nettbasert kurs 40 timer.

I tillegg får du 4 timer individuell veiledning på kurset. Kursbevis utstedes ved gjennomført kurs.

Påmelding

Send forespørsel om pristilbud og gjennomføring til nordland@fu.no