Varme arbeider - sertifiseringskurs

 

Brannverntiltak og sertifisering er pålagt av forsikringsbransjen for alle som utfører varme arbeider.

Ta sertifiseringen hos oss - nettbasert

Pris: kr 1 700,-.

 

Gjennomføring

Dette er et nettbasert kurs med videoer og oppgaver, der du kan starte undervisningen når det passer deg.Sertifikat utstedes av Norsk brannvernforening. For å få godkjent sertifikat, må du bekrefte at du har tatt slokketest i løpet av de siste to årene. Eventuelle utgifter til slokketest kommer i tillegg til kursprisen.

Virtuelt klasserom

Alle som melder seg på kurset kan delta i virtuelt klasserom på nett. Da vil lærer være til stede og svare på spørsmål og utfordringer som en måtte ha.

Påmelding

Send forespørsel til nordland@fu.no

 

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr.

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr.

- See more at: https://www.folkeuniversitetet.no/Yrkesrettede-utdanninger-og-kurs/Andre-yrkeskurs/Varme-arbeider-sertifiseringskurs#sthash.xmvFfva6.dpuf

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr.

- See more at: https://www.folkeuniversitetet.no/Yrkesrettede-utdanninger-og-kurs/Andre-yrkeskurs/Varme-arbeider-sertifiseringskurs#sthash.xmvFfva6.dpuf

Dette lærer du

I løpet av kurset får du innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og hvordan du kan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.  Kurset tar blant annet opp følgende tema:

  • varme arbeider som brannårsak
  • brannteori
  • brann og brannslukking
  • valg av slukkemidler
  • førstehjelp ved brannskader
  • aktuelle lover, forskrifter og regler
  • sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

 

 Krav om sertifikat

«…Krav om sertifikat
Forsikringsselskapene har innført et krav om sertifikat ved utførelse av de farligste formene for varme arbeider. Hensikten er å øke den enkelte yrkesutøvers forståelse for brannfaren ved varme arbeider og å treffe enkle brannforebyggende tiltak. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Kravet om sertifikat gjelder ved de mest risikofylte formene for varme arbeider, dvs. ved bruk av åpen ild, sveising, skjæring og slipeutstyr.

 

Varme arbeider skjer tryggest på faste arbeidsplasser som er spesielt tilrettelagt for slikt arbeid, for eksempel et sveiseverksted. Om mulig bør derfor det varme arbeidet foregå der. Når arbeidet foregår på et sted som er fast og spesielt tilrettelagt for varme arbeider, er det ikke krav til sertifikat.

 

Skjer arbeidet derimot på en tilfeldig arbeidsplass, er det krav til sertifikat. Montering og reparasjon av maskiner, rør, beholdere med videre i bygninger vil vanligvis foregå på en tilfeldig arbeidsplass. Ved slike arbeider kreves sertifikat…..»

 

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr.

- See more at: https://www.folkeuniversitetet.no/Yrkesrettede-utdanninger-og-kurs/Andre-yrkeskurs/Varme-arbeider-sertifiseringskurs#sthash.xmvFfva6.dpu

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr.

- See more at: https://www.folkeuniversitetet.no/Yrkesrettede-utdanninger-og-kurs/Andre-yrkeskurs/Varme-arbeider-sertifiseringskurs#sthash.xmvFfva6.dpuf