Våtromssertifisering - Oppdateringsmodul

Siden 1. Januar 2015 er det obligatorisk å gjennomføre oppdateringskurs i Modul A hvert femte år. Dette er kurset for deg som ønsker å opprettholde ditt sertifikat som sertifisert våtroms arbeider. Du får en oppdatering i nye forskrifter og krav, samt forandringer og endringer som har skjedd i BVN.

Opptakskrav

Personer med sertifikat A, B eller C i Byggebransjens våtromsnorm, (BVN) samt sertifikat i Grunnkurs eller Ledelse etter gammel opplæringsmodell. Alle som er sertifisert i henhold til BVN anbefales å gjennomgå oppdateringsmodul fra tre til fem år etter avlagt eksamen når det gjelder modul B og C. Deltakelse på oppdateringskurs i Modul A er obligatorisk å gjennomføre hvert femte år.

Hovedmål  

Etter gjennomført modul OD skal kursdeltaker:

• Være oppdatert på revisjoner som har funnet sted i BVN

• Være ajour med erfaringer fra opplæringen innenfor de enkelte moduler

• Være oppdatert på nytt/endret regelverk, forskrifter etc.

• Ha fått forståelse for de vanligste skader i våtrom og utviklingen av disse

• Ha blitt oppdatert på nye materialer og metoder for bruk i våtrom

• Ha blitt oppdatert på problemstillinger og forbedringer innenfor de ulike fagområdene.

Undervisningsform og omfang

Kurset har et omfang på 7 timer. Modul OD baseres på faglige forelesninger med dialog mellom deltagerne og veilederen. Det kreves at deltageren har bred erfaring fra og har satt seg inn i emnene som modulen omfatter og deler sine erfaringer med andre. Kursinstruktør bør foreta en selvstendig vurdering av tidsforbruk for hvert emne ut fra kursdeltagernes behov og ønsker. Kunnskapsutveksling er et nøkkelord for modul OD.

Forny uten eksamen

FFV legger opp til en overgangsordning der alle med sertifikater datert før utgangen av 2012 oppdaterer disse innen utgangen av 2017. Har du et gammelt sertifikat, FORNY DET NÅ PÅ EN ENKEL MÅTE UTEN EKSAMEN

Kurset går over 7 timer.

Påmelding

Send forespørsel om pristilbud og gjennomføring til nordland@fu.no