Brannforebyggende kurs

 

Hvorfor brannsikrer vi?

  • Redde menneskeliv
  • Redde materielle verdier
  • Hindre spredning av brann, røyk og gasser
  • La brannmannskapene få tryggest mulig adkomst

 

Se våre brannforebyggende kurs

Håndbrannslukkerkurs, kategori grønn